Aktualitātes

Pierīgas mēri rosina veidot īpašu reģiona attīstības programmu

23.novembrī Pierīgas mēri Garkalnē diskutēja par Rīgas metropoles areāla programmas izstrādi un īstenošanu, lai risinātu dažādus Pierīgas reģionā sasāpējušus jautājumus – sabiedriskā transporta maršrutu...

Pierīgas mēri vēlas stiprināt plānošanas reģionus un noteikt skaidrus finanšu izlīdzināšanas kritēr…

14.septembrī Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvji diskutēja par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) turpmāko darbību, starpinstitucionālo Pierīgas reģiona izglītības infrastruktūras attīstības darba grupu un tās...

Publiskie viedokļi

Pierīgas pašvaldības neatbalsta likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

  Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos un 24.08.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un...

Pierīgas viedoklis par mikroliegumu veidošanu

Šobrīd valstī tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Dabas skaitīšana”, kura ietvaros sertificētie biotopu eksperti apseko zemes īpašumus ar mērķi konstatēt ES nozīmes...

 

Jaunākās attēlu galerijas